لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

طالبی جانا1 الی 2 کیلو

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

نرم شده دارای لک و بصورت اقتصادی با وزن تقریبی ۱۵۰۰ الی ۱۹۰۰


ثبت نشده

تمام شد