لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

انجیر زرد

قیمت هر 500 گرم:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

انجیر اقتصادی رسیده دارای لک


ثبت نشده

تمام شد