لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

هندوانه 11 تا 13کیلو

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

هندوانه با وزن تقریبی یا ۵۰۰گرم بیشتر یا ۵۰۰گرم کمتر


ثبت نشده

تمام شد