لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

زردآلو

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

ریزودرشت به صورت درهم با کمی لک


ثبت نشده