لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

شلیل

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

شلیل صد درصد ارگانیک ریزودرشت دارای کمی لک ولی قابل مصرف


ثبت نشده

تمام شد