لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

هلو انجیری

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :اقتصادی
توضیح کیفیت:

محصولات به صرفه و قیمت مناسب جهت مصرف شخصی در منزل-ظاهر این محصولات مناسب پذیرایی ممکن نباشد

هلو انجیری صددرصد ارگانیک از بهترین باغ ها تازه خوش طعم به صورت ریزودرشت کاملا قابل مصرف


ثبت نشده

تمام شد