لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

انجیر سیاه

قیمت هر 500 گرم:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

انجیر سیاه با وزن ۵۰۰ گرم رسیده خوش طعم محصول مستقیم از باغ


ثبت نشده