لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

شلیل شمس

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

شلیل شمش باوزن تقریبی یک کیلو سایز متوسط


ثبت نشده

تمام شد