شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کلم سفید

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

درجه یک تازه بسته بندی شده با وزن تقریبی ۱۹۰۰ الی ۲۴۰۰ گرم


ثبت نشده