لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

انبه 600

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

انبه زرد با وزن ۶۰۰ گرم


تمام شد