لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

پیاز آخر بار

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه4(آخربار)
توضیح کیفیت:

محصولات کهنه شده و دارای ۲۰ % دور ریز و زیر قیمت خرید محصولات آخر باری به دلیل کیفیت پایین دارای گارانتی نمی باشند

مخصوص سرخ کردن بامقدار ۱۰ درصد دور ریز


تمام شد