لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد
14%

کلم بنفش

قیمت هر 1 عدد:تومانتومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

با وزن تقریبی ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰


ثبت نشده