لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

موز

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

50گرم کمتر یا بیشتر کیفت پذیرایی


ثبت نشده

تمام شد