لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

خیار گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

با وزن تقریبی ۱۰۰۰گرم


ثبت نشده