لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کلم سفید بزرگ

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 2
توضیح کیفیت:

محصولات با کیفیت متوسط و درهم

باوزن تقریبی ۱۲۰۰ الی ۱۵۰۰


ثبت نشده