لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

شلغم

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درهم
توضیح کیفیت:

محصولات کیفیت متوسط و درهم با قیمت مناسب(ریز و درشت)

شلغم تازه دارای خواص درمانی


.