لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

لبو

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درهم
توضیح کیفیت:

محصولات کیفیت متوسط و درهم با قیمت مناسب(ریز و درشت)

تازه خوش رنگ خوش طعم ریز ودرشت به صورت درهم باوزن ۱۰۰۰ گرم


ثبت نشده