شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

خیار گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

درجه یک بسته بندی شده


ثبت نشده