لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

پیاز برفی درشت

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

در هرکیلو حداقل ۳ الی ۴ عدد


ثبت نشده