لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

پیاز برفی متوسط

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

در هر کیلو حدودا ۸ عدد


ثبت نشده