لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

سیب زمینی (درجه 3)

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درهم
توضیح کیفیت:

محصولات کیفیت متوسط و درهم با قیمت مناسب(ریز و درشت)

سیب زمینی درهم ریز و درشت دارای لک زدگی بیل خوردگی و کمی سبز


.