لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

دهانشویه کلرهگزیدین 0.2 ایرشا

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :کارخانه
توضیح کیفیت:

ثبت نشده


محلول دهانشویه کلرهگزیدین ۰.۲ درصد ۲۵۰ میلی لیتر ایرشا

تمام شد