لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

به

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

به خوش طعم کمی پوستش لک دارد دراین نوع محصول طبیعی می باشدبا وزن تقریبی ۱۰۰۰ گرم


ثبت نشده

تمام شد