لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

پرتقال شمال

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

خوش طعم با وزن تقریبی


ثبت نشده

تمام شد