لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد
12%

سیر خشک

قیمت هر 500 گرم:تومانتومان
کیفیت :درجه 2
توضیح کیفیت:

محصولات با کیفیت متوسط و درهم

با وزن تقریبی دانه شده دارای کمی لک با وزن ۵۰۰ گرم


.