لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد
13%

پرتقال خونی ریز شمال

قیمت هر 1 کیلو:تومانتومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

کیفیت مرغوب و درجه ۱

پرتقال خونی ریز باوزن تقریبی ۱۰۰۰ گرم


ثبت نشده