لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

گل کلم بزرگ

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

با وزن تقریبی ۱۰۰۰ گرم الی ۱۵۰۰


ثبت نشده