لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد
14%

چغندر

قیمت هر 2 کیلو:تومانتومان
کیفیت :درجه 2
توضیح کیفیت:

محصولات با کیفیت متوسط و درهم

چغندرزرد با وزن تقریبی ۲۰۰۰ گرم


ثبت نشده