لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

پیاز زرد درشت

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

پیاز زرددرشت باوزن تقریبی ۱۰۰۰ گرم


ثبت نشده