لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

کاهو چینی

قیمت هر 1 عدد:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

کاهو چینی با وزن تقریبی ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰


ثبت نشده

تمام شد