لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
بادمجان بوته ای
17%

بادمجان بوته ای

قیمت هر 1 کیلو:تومانتومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

بادمجان درهم و تازه کمی خط دارد


محصولات مرتبط

بادمجان دلمه ای

بادمجان دلمه ای

قیمت هر 1 کیلو
تومانتومان
بادمجان گلخانه ای

بادمجان گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو
تومانتومان
بادمجان گلخانه ای

بادمجان گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو
تومانتومان
بادمجان گلخانه ای

بادمجان گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو
تومانتومان
بادمجان گلخانه ای

بادمجان گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو
تومانتومان
بادمجان گلخانه ای

بادمجان گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو
تومانتومان