لطفا کمی صبر کنید

 شهر انتخابی :کرج
فلفل دلمه رنگی150گرم
18%

فلفل دلمه رنگی150گرم

قیمت هر 1 عدد:تومانتومان
کیفیت :درجه 2
توضیح کیفیت:

محصولات با کیفیت متوسط و درهم

فلفل دلمه رنگی با وزن تقریبی ۱۳۰ تا ۱۵۰ گرم کمی نرم


ثبت نشده

محصولات مرتبط

بادمجان دلمه ای

بادمجان دلمه ای

قیمت هر 1 کیلو
تومانتومان
بادمجان گلخانه ای

بادمجان گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو
تومانتومان
بادمجان گلخانه ای

بادمجان گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو
تومانتومان
بادمجان گلخانه ای

بادمجان گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو
تومانتومان
بادمجان گلخانه ای

بادمجان گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو
تومانتومان
بادمجان گلخانه ای

بادمجان گلخانه ای

قیمت هر 1 کیلو
تومانتومان