شهر انتخابی :کرج
تصویر یافت نشد

پیاز زرد متوسط

قیمت هر 1 کیلو:تومان
کیفیت :درجه 1
توضیح کیفیت:

محصولات خوب و درجه یک

پیاز زرد سایز متوسط


ثبت نشده